kako se pokrenuti

Suprotno djelovanje: kako se pokrenuti

Znate ono kad vam se ništa ne da? Najradije biste ostali u krevetu i ne suočavali se sa izazovima koje nosi život? Suprotno djelovanje pomaže u takvim trenucima.

Ponekad nam se dese dani u kojima nam se ništa ne da. Ponekad se osjećamo kao da smo nedovoljno motivirani, ponekad smo depresivni, tužni. Možda nam je svega previše ili nas umori život.

U takvim trenucima pomaže suprotno djelovanje. Riječ je o bihevioralnoj vježbi koja uči djelovanje suprotno od onoga što u datom trenutku osjećamo, kao neku vrstu motivacije u trenucima kad je ona potrebna.  Ona uči djelovanju suprotnom od emocije koja se u nekom trenutku osjeća i to namjernom suprotnom djelovanju. Ovakva vrsta djelovanja pomaže kod promjene trenutnih osjećaja.

Ova se vježba koristi kad se treba djelovati suprotno emotivnom nagonu koji se osjeća. Koristi u slučajevima slabe volje ili motivacije, kada naše tijelo želi jedino ležati i ne raditi ništa. Suprotno djelovanje očituje se u tome da se svejedno pokrenemo te krenemo raditi stvari. Možda nam se čini kako bismo rado ostali u krevetu cijeli dan i ne bavili se ničime. Suprotno djelovanje kaže da se treba pokrenuti.

Isprva će to biti teško. No ustrajanjem u djelovanju primijetit ćemo da djelovanje pokreće val koji tada mijenja emociju koja je bila na snazi.

Slično principu “fake it till you make it“, ono što će se dogoditi u tom slučaju jest da će vas činjenje radnji unatoč osjećaju da to želite raditi pokrenuti.

Ova vježba koristi se za pokretanje no ova se bihevioralna tehnika također može koristiti i u drugim prilikama, kod svakog osjećanja emocija koje preplavljuju i “preuzimaju” neki trenutak.

Osnovna je ideja djelovati na način suprotan toj emociji što bi s vremenom trebali potaknuti i druge vrste emocija. Isprobajte!