Pravila ljudskosti

Pravila ljudskosti

skolica

Izv: fearlessstories.com

Život je često pun izazova. No ako ga zamislimo kao školu u kojoj učimo, koje su to lekcije koje život donosi?

1. Dobit ćeš tijelo.

Možeš ga voljeti ili mrziti, no ono će biti tvoje cijeloga života.

2. Učit ćeš lekcije.

Upisan si u cjelodnevnu neslužbenu školu zvanu Život. Svakoga ćeš dana biti u prigodi učiti lekcije. Možeš ih voljeti ili ih smatrati nevažnima i glupima.

3. Nema pogrešaka, ima samo lekcija.

Odrastanje je proces pokušaja i pogrešaka: eksperimentiranje. “Propali” eksperimenti u jednakoj su mjeri dio procesa kao i eksperiment koji “funkcionira”.

4. Učenje lekcija ne prestaje.

Nema nijednog dijela života koji ne nosi svoje lekcije. Dok god ste živi, uvijek ima lekcija koje valja naučiti.

5. “Ondje” nije bolje nego “ovdje”.

Kad vam “ondje” postane “ovdje”, doći ćete samo do još jednoga “ondje” koji će se ponovo činiti boljim od onoga “ovdje”.

6. Drugi su samo odraz vas samih.

Ne možete mrziti ili voljeti nešto na drugoj osobi ako to ne odražava nešto što volite ili mrzite na sebi.

7. O vama ovisi što ćete učiniti sa svojim životom.

Opskrbljeni ste svim alatkama i sredstvima koja su vam potrebna. Što činite sa njima, ovisi o vama. Izbor je vaš.

8. Vaši su odgovori u vama.

Odgovori na pitanja života leže u vama. Trebate samo gledati, slušati i vjerovati.

marcandangel

10. Sve ćete ovo zaboraviti.

Cherie Carter-Scot, iz Melem za dušu, ur. Jack Canfield i Mark Victor-Hansen, Barka, Zagreb, 1996.