Ljubav prema sudbini

Izvor: tinybuddha.com

Izvor: tinybuddha.com

U određenom trenutku u Nietzscheovom životu,  osmislio je ideju nazvanu  “ljubavlju prema svojoj sudbini.”

Kako to izgleda? Koja god da je vaša sudbina, štogod da se dogodi, kažete: “To je ono što trebam.” Možda izgleda kao katastrofa, ali pođite prema tome kao da je prilika, izazov.

Ako ubacite ljubav u taj trenutak – umjesto obeshrabrenosti – pronaći ćete snagu koja je tamo. Bilo koja katastrofa koju možete preživjeti je poboljšanje vašeg karaktera, stasa, vašeg života. Koje li privilegije! To je kad spontanost vaše vlastite prirode dobije šansu teći. Tada, gledajući nazad na svoj život, vidjet ćete da su trenuci koji su se činili velikim padovima koje je slijedio krš ono što je oblikovalo život koji sad imate.

Ništa vam se ne može dogoditi što nije pozitivno. Čak i ako u tom trenutku izgleda kao negativna kriza, nije.

Joseph Campbell

Izvor