Biće-u-svijetu

Biće-u-svijetu

Od svih postojećih stvari jedino čovjek…iskušuje čudo nad svim čudima: da postoji biće, rekao je Martin Heidegger. Biće. Što je to?

Teško je pisati o egzistencijalističkim izrazima, prvenstveno zato jer se mnogi teoretičari ne slažu oko istih. Ipak, čini mi se da je bitno približiti se tim izrazima, jer njihova upotreba u svakodnevnom životu može neprocjenjivo poboljšati kvalitetu istog.

Tako je biće jedan od glavnih pojmova, ideja i načina prakticiranja egzistencijalizma u praksi. U egzistencijalizmu, biće je biće-u-svijetu. Što to znači? To znači da se osoba ne promatra izolirano od konteksta u kojem živi. Ona je uvijek osoba-u-kontekstu. Dakle, mi nikad nismo samo izolirana osoba koja djeluje odvojeno od svog konteksta.

Drugim riječima, to znači da svoj svijet uvijek nosimo sa sobom, na druga mjesta i u druge interakcije. Taj svijet je kombinacija svijeta u kojem smo rasli i razvijali se i onoga u kojem trenutno živimo.

Koje su praktične implikacije ove filozofije?

Primjerice, trenutna vam situacija u životu nije baš sjajna. Muči vas kredit, posao vam ide na živce, a ni situacija na ljubavnom planu nije baš najsjajnija. Živčani ste i nervozni, pa se otresete na kolegu na poslu. Svoj ste trenutni kontekst donijeli sa sobom na posao.

Jednako tako, kontekst u kojem smo odrastali cijelog života nosimo sa sobom. Na ovaj ili onaj način, ako ste iz Dalmacije, možda reagirate na miris mora, ako ste iz Slavonije, pri pogledu na žitna polja zaigra vam srce. Ili, u vašoj se obitelji nije znalo uživati, naglasak je bio na radu. Dan-danas, osjećate krivnju kad se zabavljate.

To su primjeri nošenja vlastitog konteksta sa sobom.

Što je pak biće? Najkraće rečeno, biće je sadržano u sposobnosti čovjeka da se reflektira na svoj kontekst i da tu refleksiju i živi. To znači odrediti se prema stvarima koje su odredile vas – i onda taj svoj izbor i živjeti.

To znači promotriti stvari koje su nas uvjetovale, i tada se na neki način odrediti prema njima. U egzistencijalizmu, svjesnost vlastitih determiniranosti početak je slobode. Svjesnost vlastitih determiniranosti daje nam mogućnost određenja prema njima. Stoga, razmislimo već danas koja su nas iskustva odredila da postanemo biće kakvim jesmo.

~Iva